Άγονη Γραμμή Γόνιμη

Η Άγονη Γραμμή Γόνιμη είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπούς καλλιτεχνικούς, πνευματικούς, πολιτιστικούς, προστασίας και διαχείρισης του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, και υλοποίησης προγραμμάτων υγείας. Κοινό όραμα των προγραμμάτων της είναι η ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την υγεία, η οικοδόμηση ενός πεδίου πολύτροπης έκφρασης και η καλλιέργεια των προσωπικών δυνατοτήτων. Μέσο για την επίτευξη του οράματος αποτελεί η συγκρότηση και η παρουσίαση ενός πολυσχιδούς περιβάλλοντος μάθησης με πολλαπλά γνωστικά αντικείμενα. Ως απώτερος σκοπός ενός τέτοιου εγχειρήματος τίθεται η ενδυνάμωση των κοινωνικών δεσμών για τα μέλη των τοπικών κοινωνιών μέσα από την συνύπαρξη, τη συνεργασία και τη συλλογική δημιουργία. Τα προγράμματα υλοποιούνται από το 2007 και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 800 επισκέψεις σε 90 νησιά, χωριά και πόλεις. Οι κύριοι άξονες δράσης της είναι το περιβάλλον, ο πολιτισμός και η υγεία.